ZLATNA RIBICA


Bila jednom jedna nezadovoljna zlatna ribica. Jednoga jutra ona uze svojih sedam talenata i otplovi da nađe svoju sreću. Nije ni stigla daleko kad sretnu jegulju koja je upita:

– Hej, mala, kuda ideš?

– Idem da tražim sreću – odgovori ribica.

– Došla si na pravo mjesto. Za samo četiri talenta možeš dobiti ove divne i brze peraje. Sa njima ćeš plivati dvostruko brže do sreće.

– Odlično – reče ribica. Plati jegulji i zapliva mnogo brže.

– Hej ribice, kuda si pošla? – upita je sada sipa koja se držala pjeskovitog dna.

– Krenula sam po sreću – odgovori zlatna ribica.

Continue reading “ZLATNA RIBICA”

DVIJE DINJE


Šetajući jednom prilikom, neki krojač ugleda u nečijem dvorištu dvije zrele dinje kako vise naslonjene na podupirač. Bješe to u ono doba godine kad obično nema dinja. Idući dalje sretne on četvoricu svojih prijatelja i ispriča im šta je vidio. Sva četvorica, kao jedan, nazovu krojača lažovom i rekoše mu :

– Donesi te dinje i pokaži ih nama, onda ćemo ti povjerovati.

– Dobro, donijeću ih – odgovori krojač – ali najprije ćemo se opkladiti.

Continue reading “DVIJE DINJE”

LEGENDA O ZMIJI

Prije mnogo godina, indijanski mladići su odlazili da se na osami pripreme za ulazak u muževno doba. Jedan takav mladić, otišao je na predivnu dolinu, punu zelenog i šarenog cvijeća. Tamo je postio. Trećeg dana međutim, posmatrajući okolne planine, opazio je oštar visok vrh, pokriven snijegom. Pomislio je:

,,Staviću sebe na probu protiv te planine!”

Obukao je svoju košulju od kože bizona, prebacio je preko ramena i krenuo da se popne na planinu. Stigavši na vrh, stajao je na ivici svijeta. Mogao je da vidi beskrajno daleko i njegovo srce se ispunilo ponosom. A onda je čuo šuštanje pored nogu, oborio je pogled i ugledao zmiju!
Continue reading “LEGENDA O ZMIJI”