NJEMAČKE POSLOVICE

Ako djetelina leži uz ružu, i ona će mirisati kao ruža.

Ako ne želiš da zakasniš, ne čekaj one koji za tobom idu, i nemoj da juriš one koji pred tobom idu.

Ako priroda hoće desno, ne idi lijevo.

Bogatstvo je lijep ćilim kojim se, često, prekrivaju prljavi zidovi.

Bol je jedini bez zavisti.

Bolje je malo riječi a mnogo srca, nego mnogo riječi a malo srca.

Bolje je na pravom putu šepati, nego na pogrešnom (krivom) jahati.

Bolje je “ne” u pravo vrijeme nego “da” u nevrijeme.

Continue reading “NJEMAČKE POSLOVICE”

LATINSKE IZREKE SLOVA ‘G-H’

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – Kap buši kamen, ne padajući dvaput, već često ||| Ovidije

***

Habent sua fata liberi. – Knjige imaju svoju sudbinu. ||| Terentianus Maurus
Hodie mihi, cras tibi. – Danas meni, sutra tebi.
Homo homini lupus est. – Čovjek je čovjeku vuk.
Honores mutant mores! – Počasti mijenjaju običaje.
Horae vulnerant, ultima necat! – Svaki sat ranjava, zadniji ubija!
Hic transit gloria mundi! – I tako prolazi slava svijeta..
Historia est magistra vitae.
– Istorija je učiteljica života

Continue reading “LATINSKE IZREKE SLOVA ‘G-H’”

LATINSKE IZREKE – SLOVO ‘A’


Ab ovo.
– Od jajeta. – prenes. : Od početka ||| Horacije
Abusus abusum invocat. – Jedna greška vuče drugu za sobom.
Acta, non verba. – Djela, ne riječi.
Acti labores iucundi – Dovršeni su poslovi ugodni.
Accipere quam facere praestat iniuriam. – Nepravdu osjetiti je bolje nego nepravdu stvoriti. ||| Ciceron
Actio est reactio. – Djelovanje je (jednako) protivdjelovanje.
Ad calendas Graecos. – Na grčke kalende., nikada
Alea iacta est! – Kocka je bačena. ||| Julije Cezar pri prelasku Rubikona
Ama et fac, quod vis. – Voli i radi što želiš. ||| Augustin
Amicus certus in re incerta cernitur. – Pravog prijatelja prepoznaješ u nesretnoj situaciji.
Amor vincit omnia. – Ljubav pobjeđuje sve.
Continue reading “LATINSKE IZREKE – SLOVO ‘A’”