NJEMAČKE POSLOVICE

Ako djetelina leži uz ružu, i ona će mirisati kao ruža. Ako ne želiš da zakasniš, ne čekaj one koji za tobom idu, i nemoj da juriš one koji pred tobom idu. Ako priroda hoće desno, ne idi lijevo. Bogatstvo je lijep ćilim kojim se, često, prekrivaju prljavi zidovi. Bol je jedini bez zavisti. Bolje […]

MUDRE IZREKE

Ko želi pjevati, uvijek će pronaći pjesmu. Švedska poslovica Najbitnije životno pitanje glasi: Šta činite za druge? Martin Luter King Ljubav koju pružamo uvećava se; ljubav koju gomilamo smanjuje se. Narodna izreka Ne znam što vam donosi sudbina, no sigurno je jedno: među POVEZANI TEKSTOVI: MUDRE IZREKE – BORBA I POBJEDA MUDRE IZREKE MUDRE IZREKE […]

NARODNE IZREKE

Izreke su ukras govora. Ko se tuđem zlu veseli nek’ se svome nada. Dobra djevojka sama se udaje. Gdje se stariji ne čuju, tu Bog ne pomaže. Čuvaj se čovjeka koji nije kadar suzu pustiti. Čovjek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja; u bijesu, u bogastvu i u pijanstvu. Ko ne plati na mostu, […]

LATINSKE IZREKE SLOVA ‘G-H’

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – Kap buši kamen, ne padajući dvaput, već često ||| Ovidije *** Habent sua fata liberi. – Knjige imaju svoju sudbinu. ||| Terentianus Maurus Hodie mihi, cras tibi. – Danas meni, sutra tebi. Homo homini lupus est. – Čovjek je čovjeku vuk. Honores mutant mores! – Počasti […]

LATINSKE IZREKE – SLOVO ‘A’

Ab ovo. – Od jajeta. – prenes. : Od početka ||| Horacije Abusus abusum invocat. – Jedna greška vuče drugu za sobom. Acta, non verba. – Djela, ne riječi. Acti labores iucundi – Dovršeni su poslovi ugodni. Accipere quam facere praestat iniuriam. – Nepravdu osjetiti je bolje nego nepravdu stvoriti. ||| Ciceron Actio est reactio. […]