MUZIKA

OBJAVLJENO April 13, 2010
POSTAVLJENO POD Citati | 1 Comment


Muzika je antiriječ. Nepoznat autor

Ko logičkim riječima može izraziti efekat koji na nas ima muzika? To je vrsta neuobličenog, po dubini nedosezivog govora koji nas vodi na rub beskraja, i dopušta nam da se za tren u njega zagledamo. Tomas Karlajl

Slikar slika svoje slike na platnu;
muzičar slika svoje slike na tišini. Leopold Stokovski

Muzika ima moć da oblikuje karakter. Aristotel

Muzika je moja religija. Džimi Hendriks

Ako kralj voli muziku, toj će zemlji biti dobro. Mencije

Bez muzike, život bi bio greška. Fridrih Niče

Muzika je zvuk naših osjećanja. Nepoznat autor

Tamo gdje prestaju riječi, tamo počinje muzika. Hajnrih Hajne

Pakao je prepun muzičkih amatera. Džordž Bernard Šo

Ako bi kompozitor morao nešto da kaže riječima, njemu ne bi teško palo da to kaže muzikom. Gustav Maler

Muzika može da promijeni svijet zato što muzika može da promijeni čovjeka. Bono Voks

Tišina između dvije note je ono što čini muziku. Nepoznat autor

Muziku u duši i svemir može da čuje. Lao Ce

Comments

One Response to “MUZIKA”

  1. iris on April 14th, 2010 21:10

    Savršena glazba ima svoj uzrok. Ona niče iz ravnovjesja. Ravnovjesje nastaje iz ispravnog, a ispravno iz smisla svijeta. Zbog toga se o glazbi može govoriti samo sa čovjekom koji je spoznao smisao svijeta. Glazba počiva na skladu između neba i zemlje na suglasju između tmine i svjetla.
    Lu Bu Veo

Leave a Reply